OVER

KOMPAS GROEP

Kompas Groep Re-integratie is sinds 1995 actief binnen de letselschade, we zijn een klein re-integratiebureau en mede om die reden uiterst slagvaardig. Onze empathische begeleiding – waarin zo nodig wordt afgeweken van de geijkte paden – is louter gericht op optimale terugkeer in arbeid waarbij het belang van het slachtoffer de grootste prioritiet geniet. Wij zijn resultaatgericht en zien altijd mogelijkheden. Er wordt serieus rekening gehouden met verminderde fysieke, emotionele of mentale belastbaarheid, bij het vinden van een passende (nieuwe) werkomgeving.

De werkgebieden van onze re-integratiedeskundigen bieden een landelijke dekking. Wij zetten onze (net)werk- en levenservaring in, om met kennis van zaken en begrip voor alle belangen, werkgevers en werkzoekenden bij elkaar te brengen.

Waar nodig onderhouden wij contacten met behandelaren, arbodiensten, UWV en de door ons ingeschakelde externe deskundigen.

Wij zijn resultaatgericht met de focus vooral op mogelijkheden. Persoonlijke aandacht en altijd een vaste re-integratiedeskundige die de cliënt begeleidt. We stimuleren, inspireren en faciliteren. Wij geloven dat ieder persoon uniek is en eigen talenten heeft. Hierbij werken wij vraaggericht en staat de cliënt centraal. Binnen deze aanpak zijn de ideeën van onze cliënten, altijd het uitgangspunt van onze werkwijze.

Kompas Groep werkt vanuit onderstaande principes, die garant staan voor een praktische begeleiding, een effectieve werkwijze en optimale resultaten:

ONS

TEAM

GERARD BISSCHOP

PIER HOIJTINK